Pātikitiki Māori Frameworks Symposium

“Ka kitea i tēnei whakataukī te mātauranga nui o ngā tūpuna ki te taiao, ināhoki ki te rākau tītoki, tēnā ka puāwai anake i te wā ka pai katoa te āhuarangi. He mea mātakitaki nā ngā tūpuna me te aha ka meatia te kupu nei hei poroaki tangata”.


This proverb illustrates the intimate knowledge of the environment, specifically in this instance the Tītoki tree which only bloomed when the climate was right.

Pātikitiki Māori Frameworks Symposium

The Pātikitiki Māori Frameworks Symposium aims to create a forum for kaimahi Māori to whakawhanaunga, celebrate and share Māori frameworks utilised in practice. The kaupapa recognises the unique contribution kaimahi Māori make to uplift and protect mauri in the journey of whānau wellbeing.

For more information

2 Cameron Street, Kaiwharawhara
Wellington

+64 4 473 9591 or 0800 628 284

communications@terauora.com

About Us

To improve Māori Health through leadership, education, research and evaluation, health workforce development and innovative, systemic transformation. We strengthen Māori health and wellbeing through nationally navigated and locally led solutions.