Māori Leadership Wānanga

“Ka kitea i tēnei whakataukī te mātauranga nui o ngā tūpuna ki te taiao, ināhoki ki te rākau tītoki, tēnā ka puāwai anake i te wā ka pai katoa te āhuarangi. He mea mātakitaki nā ngā tūpuna me te aha ka meatia te kupu nei hei poroaki tangata”.


This proverb illustrates the intimate knowledge of the environment, specifically in this instance the Tītoki tree which only bloomed when the climate was right.

Māori Leadership Wānanga

Māori Leadership Wānanga provide Māori the building blocks to advance their foundation for leadership. The programme is tailored to Māori Leaders, delivered in wānanga, based in Māori cultural paradigms, and utilises Māori derived beliefs, values, and practice.

For more information

2 Cameron Street, Kaiwharawhara
Wellington

+64 4 473 9591 or 0800 628 284

communications@terauora.com

About Us

To improve Māori Health through leadership, education, research and evaluation, health workforce development and innovative, systemic transformation. We strengthen Māori health and wellbeing through nationally navigated and locally led solutions.