Te Puea Winiata

Ngāti Ranginui, Ngāi Te Rangi, Ngāi Tamarāwaho, Tūhoe, Tainui
Turuki Health