Te Oro Tapu

“Ka kitea i tēnei whakataukī te mātauranga nui o ngā tūpuna ki te taiao, ināhoki ki te rākau tītoki, tēnā ka puāwai anake i te wā ka pai katoa te āhuarangi. He mea mātakitaki nā ngā tūpuna me te aha ka meatia te kupu nei hei poroaki tangata”.


This proverb illustrates the intimate knowledge of the environment, specifically in this instance the Tītoki tree which only bloomed when the climate was right.

 Te Oro Tapu – Wairua & Wellbeing

Te Oro Tapu is an online community for kaimahi Māori that embraces Māori ways of knowing and doing.

Te Oro Tapu provides an environment that is conducive for kaimahi Māori to discover, learn, be inspired and to reflect on Māori ways of knowing and doing through online resources and whakawhiti kōrero.

The aim of Te Oro Tapu is to give kaimahi Māori the freedom to share their wisdom and contribute to future resources, wānanga and programme development.

For more information

2 Cameron Street, Kaiwharawhara
Wellington

+64 4 473 9591 or 0800 628 284

communications@terauora.com

About Us

To improve Māori Health through leadership, education, research and evaluation, health workforce development and innovative, systemic transformation. We strengthen Māori health and wellbeing through nationally navigated and locally led solutions.