Te Whare Tukutuku

On behalf of Te Whare Tukutuku we would like  to extend our thanks to those of you who completed  He Ara Waiora Workforce survey.  To one and all, the sustenance of chiefs is discussion, and, you gifted your thoughts and your words for our gain.

 

Whiria te muka harakeke whiria te muka tangata. Puritia ngā taonga a o tātou tūpuna hei taonga mā ngā uri whakatupu.

Ko tā te rangatira kai, he kōrero, ko tā te ware, he muhu kai.

Nāia mātou o Whare Tukutuku e tuku mihi atu ki a koutou i whai wā ki te tautoko i tō mātou mahi rangahau, arā, tō mātou tatauranga.

Koutou rā e aku rau rangatira mā, ko tā te rangatira kai he kōrero, ā, i takoha mai o koutou whakaaro, o koutou kōrero hoki, nō mātou te whiwhi.

Mei kore ake i a koutou, heoi anō, tēnā koutou katoa.

The chief’s sustenance is discussion, but that of the commoner is inattention.

 

Te Whare Tukutuku team met  in Ōtepoti on Tuesday 2nd of February to kōrero about the year ahead, which involved hui with whānau working in the Alcohol and Other Drug sector, and recovery folk as part of informing Whare Tukutuku. The simplicity of having a safe space, been surrounded by those who care and listen with soft ears without judgement and feeling valued were consistent themes heard by the team.  We are looking forward to 2021, building momentum and progressing Whare Tukutuku Kaupapa.  For an update please contact  Tracey.Potiki@terauora.com