Workforce Development and Training

Kia ora koutou,

Ko te pae tawhiti whāia kia tata, Ko te pae tata whakamaua kia tīna

In Mā Purapura Mai, our Māori lived experience leadership programme we held one of our kanohi ki te kanohi wānanga in Tāmaki Makaurau and another with our virtual rōpū. Each of these wānanga was facilitated by Aaryn Niuapu; this was a journey exploring Rangatiratanga, He Whakaputanga me Te Tiriti o Waitangi. To wānanga about what Te Tiriti means to and for each of us and how we are called to step into our power as Māori leaders. This wānanga is all about group kōrero, shared understanding and walking in the mana of our tīpuna.

On Thursday 23rd July, we had another wānanga with a separate Tāmaki Makaurau Rōpū in which the attendees went through our developed Māori lived experience leadership model, values and principles together. Our rōpū came up with some beautiful waiata which reflected their shared understanding of the learnings and how these are applied in lived experience Māori kaupapa.

 

Virtual Wānanga from top left to bottom right: Sasha Toia, Leon Dawson, Codey Bell, Aroha Crosbie, Rhonda Robertson, Jacqueline Ritete, Mat Connolly
Tāmaki Makauara Wānanga from top left to bottom right: Aaryn Niuapu, Ashley Whaanga, Paki Rivers, Sandi Franks, Lila Baker, Ross Peni, John King, Terry Busby-Puhipi, Codey Bell, Rose Heta
Tāmaki Makaurau North Shore Rōpū