Hori Kingi

Hori Kingi is the kaumātua for the Lived Experience National Committee – Te Kete Pounamu.

Ko Mōkau ki runga, ko Tāmaki ki raro, Ko Mangatoatoa ki waenganui

Ko Pare Waikato, ko Pare Hauraki, Ko te Kaokaoroa o Pātetere ki te Nehenehenui

Ka titiro atu au ki te Hauāuru ki Kāwhia moana, ki Kāwhia kai, ki Kāwhia Tangata

Ki te okiokinga o te waka Tainui.

Ko taku ingoa ko Hori Kingi

Kei Kirikiriroa ahau e noho ana

Tēnei te mihi kau atu nei ki a koutou, tēnā rā koutou katoa