Hui Maumahara – Māori Models & Frameworks of Practice

“Ka kitea i tēnei whakataukī te mātauranga nui o ngā tūpuna ki te taiao, ināhoki ki te rākau tītoki, tēnā ka puāwai anake i te wā ka pai katoa te āhuarangi. He mea mātakitaki nā ngā tūpuna me te aha ka meatia te kupu nei hei poroaki tangata”.


This proverb illustrates the intimate knowledge of the environment, specifically in this instance the Tītoki tree which only bloomed when the climate was right.

Hui Maumahara – Māori Models & Frameworks of Practice

Hui Maumahara was developed to meet the needs and aspirations of kaimahi wanting to learn and be inspired by different Māori Models and Frameworks of Practice.  The focus of these hui was to give people an opportunity to have more intimate conversations with Māori leaders.  It was a time for Māori workforces to reflect upon key influences on their practice and share their practice with others.

For more information

2 Cameron Street, Kaiwharawhara
Wellington

+64 4 473 9591 or 0800 628 284

communications@terauora.com

About Us

To improve Māori Health through leadership, education, research and evaluation, health workforce development and innovative, systemic transformation. We strengthen Māori health and wellbeing through nationally navigated and locally led solutions.