2019

Hei Āpōpō

by Te Rau Ora

Description

The purpose of this information is to support members of the public to provide general help to people who may be at risk of suicide. Any public member can assist a person until appropriate professional help is received or the crisis resolves. This information is based on expert opinions of professionals who have knowledge of, and experience in mental health and suicide prevention.

Ko te pūtake o tenei rauemi, he āwhina i te hunga e aupēhitia ana e temate hinengaro. Ka taea e tātou katoa te tautoko i te hunga e pōkaikahapēnei ana kia whiwhi ai rātou i te āwhina o tētahi ratonga hauora.Ko te nuinga o ngā kōrero kei roto i tēnei pukapuka he mea i ahu mai i ngā mātanga hauora hinengaro me nga mātanga kaupare mate whakamomori.