Ngāti Tahu Ngāti Whaoa Rūnanga Trust - Whare Hauora

Māori Provider Description

Ka ora te iwi, ka ora te tangata
Mai i te waiheke o Huka, whakarawhitu atu ki te mānia o Kaingaroa, heke mai nei ki te tihi o Maunga Kakaramea, puta atu ki te pai Maunga o Paeroa, ko Orakei Korako te ukaipo, tae rawa atu ki Pohaturoa ki Atiamuri.

Our people have occupied these lands since the arrival of our Tupuna Ariki, Tahu Matua. Tahu Matua arrived here in Aotearoa before the arrival of the seven waka from Hawaiki. Our Tupuna Whaoa is some generations younger.

Launched in 1991, the Ngāti Tahu Ngāti Whaoa Rūnanga Trust is an iwi organisation that is owned, managed and supported by its people. The Rūnanga has four key strategies: cultural, social, environmental, and economic.

We are a kaupapa Māori provider, delivering services to our Kaumātua, Whānau and community.

Contact Information
How do I access this service?
Website/App