Auckland DHB Manawanui Oranga Hinengaro

Māori Provider Description

Owairaka te Maunga
Ko Auaunga te awa
Wai-o-te-Mata te moana
Ko Whatua Kaimarie te whenua
Ko Manawanui te Whare Tupuna

MIHI

Ka mau nga here ki te Rangi hei kopiri i nga hikoitanga o te Whenua

Ka kite atu i nga Maungahere o Tāmaki Makaurau

E pikau tia ana e te Rarotonga

Kia pupiri i taku ka kite i Owairaka ko te Hauora Tangata Whaiora
Kei raro i nga Ata o toku whare
A Manawanui, i mihi nei ki a koe

No reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa

To hold the righteousness of above
Acknowledging the sequence of travel
Significant visions entwine the relation of Auckland
Awaken in the review of Mt Smart
To observe Owairaka embracing the dawn of day
Awakes the wellness assurance
The call of Manawanui

Greetings to you all
ADHB Manawanui Oranga Hinengaro Services for Māori Is a kaupapa Māori community mental health service for adults run by the Auckland District Health Board (ADHB).

A range of services is provided via two specific teams, the Cultural Support Team, and the Clinical Team. Each team is community-based and provides services to tangata whai ite ora Māori who are living in the community of Tāmaki Makaurau (Auckland). The teams comprise predominantly Māori staff who come from a variety of iwi (tribal affiliations). The staff has expert knowledge of tikanga Māori, life experience, clinical expertise with mental health issues, and most importantly a passion for supporting Māori on their recovery pathway.

The Cultural Support Team provides a range of community support for tangata whai ite ora and their Whānau within the community. It includes Māori specific interventions, therapies, assessments, community support, and kanohi ki te kanohi (face to face) tangata whai ite ora referrals to specialist Māori and other services when required. The Cultural Support service is available for tangata whai ite ora who are receiving clinical mental health services from Manawanui or a Community Mental Health Centre.

Contact Information
Services Provided
How do I access this service?
GP, Mental Health Providers
Ages Serviced
Adult/Pakeke, Youth/Rangatahi