Pari Kawau App Now Available on all Platforms!

We are thrilled to introduce the newly launched Pari Kawau app—an interactive tool created to support the Pae Tata Pae Tawhiti brief and early intervention model; and practitioners and students seeking to enhance the development of their clinical and cultural practice skills. Developed by Te Rau Ora and KIWA Digital, this App is compatible with …

Read more

Kaupapa Māori

“Ka kitea i tēnei whakataukī te mātauranga nui o ngā tūpuna ki te taiao, ināhoki ki te rākau tītoki, tēnā ka puāwai anake i te wā ka pai katoa te āhuarangi. He mea mātakitaki nā ngā tūpuna me te aha ka meatia te kupu nei hei poroaki tangata”. This proverb illustrates the intimate knowledge of …

Read more

Whakaakoako

“Tangata matatau … whānau matatū” Māori knowledge and understanding so that whanau can stand tall Education & Training Te Rau Matatau is a centre of excellence in Māori education and training that offers a range of Hauora (health and social care) programmes.  Te Rau Matatau is an NZQA accredited Private Training Establishment offering industry-recognised qualifications …

Read more